Samarbejdspartnere

Teater Fantast ønsker at lade inspirationen springe fra virkeligheden. Og “virkeligheden” ved man ofte ikke alt om. Derfor har vi valgt at samarbejde med relevante organisationer i tilblivelsen af vores forestillinger. Dette har været til stor gensidig glæde.

UDTALELSE FRA KIRKENS KORSHÆR

I forbindelse med tilblivelsen af Lønligt iblandt os de går.

Samarbejdet har bestået i, at Kirkens Korshær har været sparringspartner på teaterstykket. Teater Fantast lod os tidligt i processen se deres manuskript og drøftede deres ideer med os. Vi kom så med kommentarer og meninger om stykket ud fra vores erfaringer og holdninger.
 Vi bestilte tidligt i forløbet en visning af en del af stykket, som vi så inviterede frivillige og ansatte til at overvære. Deres oplevelser af stykket gav vi så videre til Teater Fantast.

Vi gik ind i samarbejdet, fordi den virkelighed, arbejdet for socialt udsatte, som Kirkens Korshær opererer i, skriger på at blive omsat til teater. 
Vi faldt for Teater Fantast gå-på-mod og evne til at omsætte livet for socialt udsatte til teater. Vi så, og ser, Teater Fantast som villige og dygtige til at fortælle og debattere de samme temaer som os, som et fantastisk mulighed for et samarbejde.

Teater Fantast og deres arbejdsmetoder er kendetegnet ved en enorm åbenhed og villighed til at inddrage andre, også i forhold til fx manuskriptskrivning. Det er arbejdsredskaber, vi selv hylder som bærende principper i vores arbejde, og ser derfor vores mulighed for at være med til at påvirke manuskriptskrivningen som god.

Vi er som organisation vant til at arbejde sammen med folk, der har travlt og derfor rykker kraftigt til tider og på andre tider er mere fraværende. Et mønster vi kan genkende fra samarbejdet med Teater Fantast, men som vi altså trives med. 
Og så elsker vi at arbejde sammen med folk, der brænder for ting og tror på, at oplysning, viden og engagement kan gives videre. Vi har respekt for folk, der brænder for noget, og Teater Fantast brænder for at lave teater.

Først og fremmest fik vi en lille andel i et flot og godt teaterstykke, der behandler et vigtigt og komplekst emne på en flot måde. Så fik vi muligheden for at få unge mennesker på Vesterbro i tale og fortælle dem om den, virkelighed de lever i, og vi arbejder i.
 Og så har vi lært nogle dygtige og engagerede skuespillere, som vi bestemt håber, vi kan lave noget med en anden gang.